Kimppakyydillä Karjalan kunnaille

- vastuullisen matkailun kehittämishanke

Pohjois-Karjalan upeiden luontokohteiden ja -yritysten saavutettavuus ilman omaa autoa on heikko ja erityisen heikko se on vilkkaalla kesäsesongilla. Toisaalta omalla autolla yksin tai kaksin matkailu on kestämätöntä vastuullisen matkailun näkökulmasta. 

On selkeä tarve vastuulliselle tavalle päästä perille ja liikkua kohteiden ja yritysten välillä. Mikä neuvoksi? Kimppakyydillä Karjalan kunnaille -hankkeessa kehitämme matkailijoiden tarpeisiin suunnattua REISSUKYYTI-nettisovellusta, jonka kautta matkailijat ja paikalliset voivat jakaa kyytejä keskenään.

Hankkeen kohdealueita ovat kansallispuistot (Koli, Kolovesi, Patvinsuo, Petkeljärvi ja Tiilikkajärvi) ja harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevat matkailuyritykset ja tapahtumat. Mukana ovat myös kaikki maakunnan kunnat omilla sivuillaan.

Reissukyyti-sovellusta testattiin toukokuussa ja sen ensimmäinen versio julkistettiin kesäkuun alussa. Palvelua testataan ja mm. hakutoimintoja kehitetään koko kesä. Sovelluksesta on viestitty paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Klikkaa ja testaa itse:

Reissukyytiä esitellään mainosvideolla, jossa on reissaaja Kaisan lisäksi maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja yhdistyksen puheenjohtaja Anton Sutinen:

Tavoitteet 

Lisää matkailuyrittäjien välistä kyytien jakamista

Matkailuyrittäjiä kannustetaan tekemään yhteistyötä, kun asiakkaita haetaan esimerkiksi juna-asemalta.

Edistää matkailijoiden välistä kyytien jakamista

Reissukyyti-alusta palvelee myös matkailijoiden välistä kyytien jakamista joko jo kotoa käsin tai kohteessa.

Pienentää oman auton polttoainekustannuksia

Reissukyyti pienentää polttoaine-kustannuksia ja mahdollistaa asumista ja liikkumista harvaan asutulla alueella.

Luoda palvelulle kestävä liiketoimintamalli

Lasketaan Reissukyyti-palvelun ylläpidon ja viestinnän kustannukset ja kehitetään malli kustannusten kattamiseksi.

Tehdä Reissukyyti-palvelu tunnetuksi

Tehdään palvelua ja kokemuksia sen kehittämisestä tunnetuksi muualla Suomessa.

Toimenpiteet

Matkailijoita ja paikallisia asukkaita aktivoidaan käyttämään ja kehittämään Reissukyyti-palvelua kuntien, yhdistysten sekä matkailuyritysten kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Metsähallitus. Palvelua tehdään valtakunnallisesti tunnetuksi Suomen Kylät ry:n kanssa.

KULJETUSTARPEIDEN KARTOITUS JA KYSELYT

Selvitetään nykyiset liikkumisen muodot ja mahdollisuudet kansallispuistoihin ja hankkeeseen osallistuviin yrityksiin. Tehdään kysely tarpeista ja toiveista.

MATKAILUYRITYSTEN AKTIVOINTI

Pyydetään hankkeeseen mukaan harvaan asutulla alueella toimivia ja vastuullisesti toimivia matkailuyrittäjiä. Palvelua kehitetään ja testataan yhdessä yritysten kanssa.

PAIKALLISTEN  AKTIVOINTI

Kerrotaan paikallisille asukkaille hankkeen tavoitteista ja aktivoidaan heitä osallistumaan palvelun kehittämiseen. Järjestetään alueellisia työpajoja.

LIIKETOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

Hankkeen aikana lasketaan Reissukyyti-palvelun ylläpidon, kehittämisen ja viestinnän kustannukset. Kehitetään kustannustehokas malli toiminnan rahoittamiseen.

MATKAILIJOIDEN AKTIVOINTI JA KYSELYT

Selvitetään, kuinka paljon kimppakyytejä jo käytetään matkailussa. Tehdään kyselyjä sosiaalisen median ryhmissä tarpeista ja toiveista Reissukyyti-palvelua kohtaan.

PALVELUN SKAALAAMINEN

Kartoitetaan Reissukyyti-palvelusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet potentiaaliset kohdealueet ja tahot. Tiedotetaan aktiivisesti ja avoimesti saaduista kokemuksista. 

Ota meihin yhteyttä!

Hankkeen toteutuksesta vastaa Pohjois-Karjalan Matkailu ry. Tärkeä kumppani on CoReorient Oy, jonka ideasta ja kokemuksesta kimppakyytien kehittämisessä hanke syntyi. 

Hankkeen toimisto:
Tiedepuisto/3A/Coworking-tila, Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Anton on Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n puheenjohtaja, yrittäjäksi syntynyt ja matkailun parissa kasvanut. Ohjaa hanketta yhdistyksen puolesta ja osallistuu viestintään.

Anton Sutinen

 hankevastaava
p. 050 305 1120
anton.sutinen@gmail.com

Marja on matkaileva maailmanparantaja ja vastuullisen matkailun kehittäjä. Vastaa viestinnästä, kyselyistä, tapahtumista ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa Pohjois-Karjalassa

Marja Tiittanen

 projektipäällikkö
p. 050 598 3290
marja.tiittanen@pohjoiskarjalaan.fi

Tarja on kyläaktiivi ja innokas kotipuutarhuri, joka hakee uutta uraa matkailun parista. Tarja tekee kyselyjä kyläyhdistyksille ja viestii Reissukyyti-palvelusta somessa 1.2.-30.4.

Tarja Hiltunen

työharjoittelija
p. 041 312 1651

Hankkeen rahoitus

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022-2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020-2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n Kimppakyydillä Karjalan kunnaille hankkeelle. Hanke toteutuu ajalla 1.12.2022-30.09.2023.

Alla linkki Lapin Ely-keskuksen sivulle, jossa tietoa rahoituksesta ja karttaan, josta näkyvät harvaan asutut alueet: