Kimppakyydillä Karjalan kunnaille

- vastuullisen matkailun kehittämishanke 1.12.2022-13.10.2023

Pohjois-Karjalan upeiden luontokohteiden ja -yritysten saavutettavuus ilman omaa autoa on heikko ja erityisen heikko se on vilkkaalla kesäsesongilla. Omalla autolla yksin tai kaksin matkailu on kestämätöntä vastuullisen matkailun näkökulmasta. 

Mikä neuvoksi? Kimppakyydillä Karjalan kunnaille -hankkeessa kehitettiin matkailijoiden tarpeisiin REISSUKYYTI-nettisovellus, jonka kautta matkailijat ja paikalliset voivat jakaa kyytejä keskenään.

Hankkeen kohdealueita ovat kansallispuistot (Koli, Kolovesi, Patvinsuo, Petkeljärvi ja Tiilikkajärvi) ja harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevat matkailuyritykset ja tapahtumat. Mukana ovat myös kaikki maakunnan kunnat omilla sivuillaan.

Klikkaa ja testaa itse:

Reissukyytiä esitellään mainosvideoilla. Ensimmäisessä on reissaaja Kaisan lisäksi maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja yhdistyksen puheenjohtaja Anton Sutinen. Toisessa videossa mukana on Fillarimummo Rauni Hietanen Antonin kanssa. Raunista tulikin nyt Reissumummo!

Tavoitteet 

Lisää matkailuyrittäjien välistä kyytien jakamista

Matkailuyrittäjiä kannustettiin tekemään yhteistyötä, kun asiakkaita haetaan esimerkiksi juna-asemalta.

Edistää matkailijoiden välistä kyytien jakamista

Reissukyyti-alusta palvelee myös matkailijoiden välistä kyytien jakamista joko jo kotoa käsin tai kohteessa.

Pienentää oman auton polttoainekustannuksia

Reissukyyti pienentää polttoaine-kustannuksia ja mahdollistaa asumista ja liikkumista harvaan asutulla alueella.

Luoda palvelulle kestävä liiketoimintamalli

Laskettiin Reissukyyti-palvelun ylläpidon ja viestinnän kustannukset ja kehitettiin malli kustannusten kattamiseksi.

Tehdä Reissukyyti-palvelu tunnetuksi

Tehdään palvelua ja kokemuksia sen kehittämisestä tunnetuksi muualla Suomessa.

Toimenpiteet

Matkailijoita ja paikallisia asukkaita aktivoidaan käyttämään ja kehittämään Reissukyyti-palvelua kuntien, yhdistysten sekä matkailuyritysten kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Metsähallitus. Palvelua tehdään valtakunnallisesti tunnetuksi Suomen Kylät ry:n kanssa.

KULJETUSTARPEIDEN KARTOITUS JA KYSELYT

Selvitettiin nykyiset liikkumisen muodot ja mahdollisuudet kansallispuistoihin ja hankkeeseen osallistuviin yrityksiin. Tehtiin kysely tarpeista ja toiveista.

MATKAILUYRITYSTEN AKTIVOINTI

Pyydettiin hankkeeseen mukaan harvaan asutulla alueella toimivia ja vastuullisesti toimivia matkailuyrittäjiä. Palvelua kehitettiin ja testattiin yhdessä yritysten kanssa.

PAIKALLISTEN  AKTIVOINTI

Kerrottiin paikallisille asukkaille hankkeen tavoitteista ja aktivoitiin heitä osallistumaan palvelun kehittämiseen. Järjestettiin alueellisia matkailuiltoja.

LIIKETOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

Hankkeen aikana laskettiin Reissukyyti-palvelun ylläpidon, kehittämisen ja viestinnän kustannukset. Kehitettiin kustannustehokas malli toiminnan rahoittamiseen.

MATKAILIJOIDEN AKTIVOINTI JA KYSELYT

Selvitettiin, kuinka paljon kimppakyytejä jo käytetään matkailussa. Tehtiin kyselyjä sosiaalisen median ryhmissä tarpeista ja toiveista Reissukyyti-palvelua kohtaan.

PALVELUN SKAALAAMINEN

Kartoitettiin Reissukyyti-palvelusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet potentiaaliset kohdealueet ja tahot. Tiedotettiin aktiivisesti ja avoimesti saaduista kokemuksista. 

Ota meihin yhteyttä!

Hankkeen toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan Matkailu ry. Tärkeä kumppani oli CoReorient Oy, jonka ideasta ja kokemuksesta kimppakyytien kehittämisessä hanke syntyi. Kehitystyö jatkuu hyvässä yhteistyössä. Pohjois-Karjalan Matkailu ry vastaa yhteyksistä toimijoiden Pohjois-Karjalassa ja Corerient Oy vastaa sovelluksen levittämisestä muihin maakuntiin.

Hankkeen toimisto:
Tiedepuisto/3A/Coworking-tila, Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Anton on Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n puheenjohtaja, yrittäjäksi syntynyt ja matkailun parissa kasvanut. Ohjaa hanketta yhdistyksen puolesta ja osallistuu viestintään.

Anton Sutinen

 hankevastaava
p. 050 305 1120
anton.sutinen@gmail.com

Marja on matkaileva maailmanparantaja ja vastuullisen matkailun kehittäjä. Vastaa viestinnästä, kyselyistä, tapahtumista ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa Pohjois-Karjalassa

Marja Tiittanen

 projektipäällikkö
p. 050 598 3290
marja.tiittanen@pohjoiskarjalaan.fi

Tarja on kyläaktiivi ja innokas kotipuutarhuri, joka hakee uutta uraa matkailun parista. Tarja teki kyselyjä kyläyhdistyksille ja viesti Reissukyyti-palvelusta somessa 1.2.-30.4.

Tarja Hiltunen

työharjoittelija

Hankkeen rahoitus

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022-2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020-2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.

Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n Kimppakyydillä Karjalan kunnaille hankkeelle. Hanke toteutuu ajalla 1.12.2022-15.10.2023.

Alla linkki Lapin Ely-keskuksen sivulle, jossa tietoa rahoituksesta ja karttaan, josta näkyvät harvaan asutut alueet: